RAKSSQL Środki Trwałe

 

RAKSSQL Środki Trwałe jest to moduł ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Program umożliwia wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne.

 

 

Wersja: testowa (trial)
Rozmiar: 103.52 MB
Producent: RAKS Sp. z o. o.
System operacyjny: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7
Link: Pobierz

GD Star Rating
loading...