Proste Faktury 2.6

Proste Faktury to ciekawy program do wystawiania wszystkich rodzajów faktur, rachunków, zestawień sprzedaży bezfakturowej, formularzy przelewów oraz pokwitowań KP/KW. Proste Faktury adresowane są zarówno do małych jak i całkiem dużych przedsiębiorców, zarówno podatników VAT czynnych jak i podmiotów zwolnionych z tego podatku. 

Proste Faktury to wygodna w obsłudze aplikacja do fakturowania i zarządzania sprzedażą. Program oferuje w szczególności następujące funkcje i możliwości:

* Wystawianie:
– faktur VAT, VAT MP, VAT marża, VAT RR, wewnętrznych, pro forma, korygujących i not korygujących,
– rachunków,
– zestawień sprzedaży bezfakturowej,
– not księgowych,
– pokwitowań KP i KW,
– formularzy przelewów,
– przypomnień i wezwań do zapłaty,
– not odsetkowych,
– not księgowych (obciążeniowych i uznaniowych),
– dokumentów WZ i PZ;
* Faktura netto, brutto oraz mieszana;
* Obsługa faktur wewnątrzwspólnotowych i eksportowych;
* Wybór dowolnej waluty dokumentu;
* Przeliczanie kwot na fakturze/rachunku na lub z PLN;
* Kompletna baza walut NBP z opcją aktualizacji kursów wymiany z serwera NBP;
* Wbudowane języki wydruku faktur i rachunków: polski, angielski, niemiecki;
* Możliwość stworzenia własnych tłumaczeń faktur i rachunków na bazie wbudowanych;
* Autonumeracja dokumentów;
* Zarządzanie stanami magazynowymi towarów handlowych;
* Zarządzanie płatnościami;
* Klonowanie dokumentów;
* Faktury i rachunki cykliczne;
* Drukowanie wielu dokumentów jednocześnie;
* Zapisywanie dokumentów i raportów do plików PDF;
* Zautomatyzowane wysyłanie faktur i rachunków e-mailem;
* Obsługa podpisu cyfrowego;
* Możliwość dostosowania graficznego układu wydruków;
* Rejestr sprzedaży VAT;
* Rozbudowane słowniki produktów i kontrahentów;
* Autozapamiętywanie produktów i kontrahentów;
* Sporządzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych na lokalnym komputerze;
* Powiązanie z usługą Kopia zapasowa on-line, która umożliwia przechowywanie danych na serwerze internetowym;
* Wymiana danych z innymi aplikacjami przy pomocy plików CSV;
* Eksport raportów do formatów HTML, XLS oraz CSV;
* Dwa tryby interfejsu użytkownika: uproszczony i zaawansowany;
* Opcja anglojęzycznego interfejsu użytkownika;
* Dołączony pakiet kalkulatorów podatkowo-płacowo-odsetkowych;
* Mobilność – po rejestracji program można bez problemu uruchamiać np. z pendrive’a.

Wersja: testowa
Rozmiar: 6 MB
Producent: DuoKomp
System operacyjny: Windows XP, 2003, Vista, 7 lub 8
Link: Pobierz


Fatal error: Call to undefined function wp_gdsr_render_article() in /home/plikis/www/pliksy.pl/wp-content/themes/bresponzive/single.php on line 63