.NET Framework 2.0

Pakiet redystrybucyjny systemu Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 jest potrzebny do uruchamiania aplikacji napisanych przy użyciu tego systemu. System .NET Framework umożliwia tworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne przy użyciu tzw. „formantów mobilnych ASP.NET” (dawniej używano nazwy Microsoft Mobile Internet Toolkit), obsługuje protokół IP w wersji 6 i klasy ADO.NET służące do macierzystej komunikacji przy użyciu protokołu Open Database Connectivity (ODBC) i komunikacji z bazami danych Oracle. Umożliwia także stosowanie zabezpieczeń dostępu do kodu, aby dodatkowo zablokować i odizolować aplikacje ASP.NET.

 

 

Producent: Microsoft Corporation
Wersja: bezpłatna
Rozmiar: 22.42 MB
System operacyjny: Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista
Link: Pobierz

GD Star Rating
loading...