DeviceLock 7.3.54087


DeviceLock umożliwia administratorom sieci kontrolowanie dostępu użytkowników do urządzeń (napędów dyskietek, dysków magnetooptycznych, napędów CD-ROM i DVD, napędów ZIP, USB, FireWire, portów podczerwieni, portów szeregowych i równoległych, urządzeń WiFi oraz Bluetooth itd.) na lokalnym komputerze. Po zainstalowaniu DeviceLock administrator może kontrolować dostęp do napędów dyskietek, napędów CD-ROM i innych urządzeń, łącznie z kontrolą czasu ich używania (czas w ciągu dnia, dzień tygodnia).  Wykorzystując DeviceLock , administrator sieci może zablokować nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do urządzeń USB, FireWire, WiFi oraz Bluetooth, napędów CD-ROM oraz stacji dyskietek, portów szeregowych i równoległych, urządzeń PDA, smartfonów i innego sprzętu plug-and-play. Po instalacji DeveceLock administrator może blokować dostęp do ktoregokolwiek urządzenia w zależności od aktualnej godziny czy dnia.

Wersja: testowa (trial); 30 dni;
Rozmiar: 172 MB
Producent: DeviceLock Inc
System operacyjny: Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7
Link: Pobierz

GD Star Rating
loading...