CrossFTP Server 1.12


CrossFTP Server to darmowy serwer FTP dla wielu platform. Oferuje wysokiej jakości, łatwo konfigurowalny i przede wszystkim bezpieczny serwer FTP. Jest bardzo łatwy do uruchomienia dla początkujących użytkowników, jak i dla zaawansowanych użytkowników. Pierw­szy ser­we­r FTP stawia się w kilka chwil po pro­stu. Tak samo łatwo dodasz użyt­kow­ni­ków, usta­wi­sz hasła, podej­rzy­sz sta­ty­styki trans­fe­rów itd. W Cross­FTP Server doda­nie użyt­kow­nika to moment, wska­za­nie jego root direc­tory to kwe­stia wybra­nia kata­logu, prze­gląd sta­ty­styk to sprawa wybra­nia odpo­wied­niej zakładki w oknie pro­gramu.


Wersja: bezpłatna
Rozmiar: 8.82 MB
Producent: CrossFTP Software
System operacyjny: MS Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7
Link: Pobierz

GD Star Rating
loading...